Kasaba-Ulus-Arsa komutları

Kasaba ana komutlar

 • /kasaba ? - Kasaba ile ilgili basit komutları gösterir.

 • /kasaba {town} - Başka bir kasaba hakkında bilgi verir.

 • /kasaba here - Bulunduğun alan hakkında bilgi verir.

 • /kasaba leave - Şehirden ayrılmanı sağlar.

 • /kasaba list - Kasaba listesini gösterir.

 • /kasaba online - Kasabandaki online oyuncuları gösterir.

 • /kasaba new {İsim} - Kasaba kurar.

 • /kasaba add {Oyuncu} - Kasabana oyuncu eklemeni sağlar.

 • /kasaba kick {Oyuncu} - Kasabandan oyuncu atar.

 • /kasaba spawn - Kasabanın spawn noktasına ışınlanmanı sağlar.

 • /kasaba spawn {isim} - Herhangi bir kasabanın ışınlanma noktasına gitmeni sağlar.

 • /kasaba claim - Bulunduğun chunkı ele geçirir.

 • /kasaba unclaim - Chunkı serbest bırakır.

 • /kasaba withdraw {miktar} - Kasabanın kasasından para çeker.

 • /kasaba deposit {miktar} - Kasabanın kasasına para ekler.

 • /kasaba delete - Kasabayı siler

 • /kasaba ranklist - Vatandaşların rütbelerini gösterir.

 • /kasaba rank {add|remove} {oyuncu isim} {rütbe} - Vatandaşa rütbe vermeni sağlar.

 • /kasaba reslist - Kasabadaki vatandaşları listeler.

 • /kasaba join {isim} - Davet gerektirmeyen kasabalara girmenizi sağlar.

Kasaba ayar komutları

 • /kasaba set board {mesaj} - Kasabanın açıklamasını ayarlar

 • /kasaba set mayor {oyuncu} - Kasabanın başkanını seçer .

 • /kasaba set homeblock - Kasabanın başlangıç chunkını ayarlar.

 • /kasaba set spawn - Kasabanın başlangıç noktasını ayarlar

 • /kasaba set name {isim} -Kasabanın adını değiştirir.

 • /kasaba set perm - Oyuncuların kasabadaki yetkilerini ayarlar (detaylı açıklama eklenicek).

 • /kasaba set tag {isim} - Kasabanın tagını ayarlar.

 • /kasaba set tag clear - Kasabanın tagını siler.

Vergi & Arazi Fiyatlandırma

 • /kasaba set taxes {miktar} - Oyunculardan alınacak günlük yüzdelik vergiyi ayarlar.

 • /kasaba set plottax {miktar} - Arsa başına toplanıcak günlük vergi miktarını ayarlar.

 • /kasaba set plotprice {miktar} - Default normal arazi fiyatını ayarlar.

 • /kasaba set shopprice {miktar} - Default market arazisi fiyatını ayarlar.

 • /kasaba set shoptax {miktar} - Günlük market arazisi başına alınacak vergiyi ayarlar.

 • /kasaba set embassyprice {miktar} - Default elçilik arazisi fiyatını ayarlar.

 • /kasaba set embassytax {miktar} - Günlük elçilik arazisi vegisini ayarlar.

Genel Kasaba ayarları

 • /kasaba toggle explosion - Patlamaları kapatır/açar

 • /kasaba toggle fire - Ateşi kapatır/açar

 • /kasaba toggle mobs - Yaratıkları kapatır/açar

 • /kasaba toggle public - Şehre herkesin ulaşmasını açar/kapatır

 • /kasaba toggle pvp - PVP açar/kapatır

 • /kasaba toggle open - Şehre davetsiz alımları açar/kapatır.

Arsa Komutları

 • /arsa - arazi komutlarını gösterir

 • /arsa claim - Satışta olan arazi satın alır.

 • /arsa unclaim - Sahip olduğun araziyi serbest bırakır.

 • /arsa forsale $ yada /plot fs $ - araziyi satışa çıkarır.

 • /arsa notforsale $ or /plot nfs $ - Araziyi satıştan kaldırır.

 • /arsa perm - Arazi yetkilerini ayarlar. (Detaylı açıklama eklenicek )

Arsa ayarları

 • /arsa set reset - Arazinin tipini resetler.

 • /arsa set shop - Araziyi market arazisi olarak ayarlar.

 • /arsa set embassy - Araziyi Elçilik olarak ayarlar ( Başka kasaba mensuplarının almasını sağlar.)

 • /arsa set arena - Araziyi arena olarak ayarlar.

 • /arsa set wilds - Araziyi vahşi doğa olarak ayarlar.

 • /arsa set name - Araziye isim verir.

Genel arsa ayarları

 • /arsa toggle fire - Arazide ateşi açar/kapatır

 • /arsa toggle pvp - Arazide pvp açar/kapatır

 • /arsa toggle explosion - Arazide patlamayı açar/kapatır

 • /arsa toggle mob - Arazide yaratık spawnlanmasını açar/kapatır.

 • /arsa toggle clear - Arazideki kilit tabelalarını vb. şeyleri temizler.

/arsa/kasaba/res set perm - Toprak yetkilendirmesi

 • /arsa/kasaba/res set perm {resident/ally/outsider} {on/off} - {resident/ally/outsider}'ler için tüm yetkileri açar/kapatır.

 • /arsa/kasaba/res set perm {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} - Herkes için {build/destroy/switch/itemuse} yetkilerini açar/kapatır

 • /arsa/kasaba/res set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} - Belirli kişilere belirli yetkileri açar/kapatır.

 • /arsa/kasaba/res set perm reset - Yetkileri sıfırlar.

/Resident ya da /Res

 • /resident - Oyuncu ekranını gösterir.

 • /resident ? - Aktif komut listesini gösterir.

 • /resident {oyuncu} - Oyuncunun ekranını gösterir.

 • /resident list - Veritabanındaki oyuncu listesini gösterir.

 • /resident tax - Oyuncu başına günlük vergiyi gösterir.

/resident friend

 • /resident friend add {resident} .. {resident} - Online oyuncuyu arkadaş ekler.

 • /resident friend add+ {resident} .. {resident} - Offline oyuncuyu arkadaş ekler.

 • /resident friend remove {resident} .. {resident} - Online oyuncu arkadaşlıktan çıkarır.

 • /resident friend remove+ {resident} .. {resident} - Offline oyuncuyu arkadaşlıktan çıkarır.

 • /resident friend clearlist - Tüm arkadaşları siler.

 • /resident set perm - Yetki ayarlar. ( Detaylı anlatım mevcut )

 • /resident set perm reset - Yetkileri sıfırlar.

/resident toggle

 • /resident toggle map - Haritayı aktif eder..

 • /resident toggle townclaim - /town claim aktif eder.

 • /resident toggle plotborder - Dumanlı arsa sınırını açar.

 • /resident toggle reset - Sıfırlar.

Ulus komutları

 • /ulus - Ülke ekranını açar

 • /ulus ? - Ülke komutlarını gösterşr

 • /ulus list - Ülkeleri listeler.

 • /ulus online - Ülkedeki onlineları gösterşir

 • /ulus {ülke} - Başka bir ülkenin durumuna bakar.

 • /ulus leave - Ülkeden ayrılır.

 • /ulus withdraw {miktar} - Ulusal bankadan para çeker.

 • /ulus deposit {miktar} - Ulusal bankaya para aktarır.

 • /ulus new {isim} - Ülke kurar.

 • /ulus add {şehir} .. {şehir} - Ülkeye şehir ekler.

 • /ulus kick {şehir} .. {şehir} - Ülkeden şehir atar.

 • /ulus delete {ülke} - Ülkeyi siler.

 • /ulus rank {add|remove} {oyuncu} {rank} - Oyuncuya Rütbe verir.

 • /ulus toggle neutral

Dostuk ve Düşmanlık

 • /ulus ally add {ülke} .. {ülke} - Ülkeyi dost olarak eklersin.

 • /ulus ally remove {ülke} .. {ülke} - Ülkeyi dostluktan çıkarırsın.

 • /ulus enemy add {ülke} .. {ülke} - Ülkeyi düşman olarak eklersin.

 • /ulus enemy remove {ülke} .. {ülke} - Ülkeyi düşmanlıktan çıkarırsın.

Ulus genel ayarları

 • /ulus set king {oyuncu} - Ülkenin liderini değiştirir.

 • /ulus set captial {şehir} - Başkenti seçer.

 • /ulus set taxes {miktar} - Vergiyi ayarlar.

 • /ulus set name {isim} - Ülkenin adını değiştirir.

 • /ulus set title {isim} {açıklama} - Ülkeye açıklama ekler.

 • /ulus set surname {isim} {takmaad} - Takma adı ayarlar.

 • /ulus set tag {tag} - Tagı ayarlar.

 • /ulus set tag clear - Tagı siler.

/scsurvfact

 • /scsurvfact - Basit towny komutlarını gösterir.

 • /scsurvfact ? - Daha fazla Towny Komutlarını gösterir.

 • /scsurvfact map - Haritayı açar.

 • /scsurvfact prices - Giderleri gösterir.

 • /scsurvfact time - Vergi için zamanı gösterir.

 • /scsurvfact universe - Şehir istatistiklerini gösterir.

SCSurvFact ilk 10

 • /scsurvfact top residents {all/town/nation} - TOP10 vatandaş listesini gösterir.

 • /scsurvfact top land {all/resident/town} - TOP10 toprak sahibi listesi gösterir.

SCSurvFact Savaşlar

 • /scsurvfact war stats - Süren savaş hakkında bilgi alırsın.

 • /scsurvfact war scores - Savaştaki skor listesini gösterir.